เทศกาลตรุษจีนนี้ ใครที่ไม่ใช่คนจีนไม่ต้องเสียใจไปเลยทางร้าน ‘FUXURY’ ได้มีการแจกออังเปาให้กับทุกท่าน

Photo : @fivekompakorn & @yeanz

Model : @dekchai.ing

2019 FUXURY All Rights Reserved